06/02/2023 23:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đời là vậy đó

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 18/02/2019 17:50

 

Đời là vậy đó
Lúc nghèo nàn không tiền, không gạo
Lại mong đoàn kết yêu thương
Lúc giàu sang nói lời ly biệt

Đời là vậy đó
Lúc trên mình sạch trắng khô khan
Mong làm ăn phát tài, phát lộc
Lúc dư thừa quên mất chuyện khi xưa

Đời là vậy đó
Có bao lần đời là thế
Sao cuộc người cứ luẩn quẩn chuyện đói no?
Cái Bè, Tiền Giang, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Đời là vậy đó