30/10/2020 15:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống thượng thư Sài Trang Khanh xuất sứ An Nam
送尚書柴莊卿出使安南

Tác giả: Đàm Hoài Hầu Khiêm - 覃懷侯謙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 04/11/2018 07:05

 

Nguyên tác

驛路秋風馬足輕,
虎符斜插繡衣榮。
丹心報主惟忠義,
金紫盈門顯弟兄。
此去暫持蘇武節,
歸來定有伏波名。
徒勞我輩真堪笑,
終世區區兒女情。

Phiên âm

Dịch lộ thu phong mã túc khinh,
Hổ phù tà sáp tú y vinh.
Đan tâm báo chúa duy trung nghĩa,
Kim tử doanh môn hiển đệ huynh.
Thử khứ tạm trì Tô Vũ tiết,
Quy lai định hữu Phục Ba danh.
Đồ lao ngã bối chân kham tiếu,
Chung thế khu khu nhi nữ tình.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Nhẹ vó câu dòn lướt gió thu,
Áo thêu đeo ấn hổ kim phù.
Gìn lòng trung nghĩa thờ vua chúa,
Rạng cửa y quan đủ sắc màu.
Cờ sứ Tô công nay tạm biệt,
Danh thơm Mã tướng ắt về sau.
Đáng cười bọn tớ tình nhi nữ,
Quanh quẩn già đời chẳng biết đâu.
Bài thơ này được làm khi tiễn thượng thư Sài Trang Khanh tức Sài Thung 柴椿, sứ thần nhà Nguyên trong một lần được phái sang nhà Trần nước ta, được chép trong An Nam chí lược nhưng không đề tựa.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đàm Hoài Hầu Khiêm » Tống thượng thư Sài Trang Khanh xuất sứ An Nam