28/06/2022 10:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hy vọng của tôi
나의 희망

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 30/01/2016 09:05

 

Nguyên tác

통일이 되면
내가 꼭 할 일이 있다
내가 할 일이란
첫째 애국자가 되지 않는 것이다
그때까지는
쉰 갈보가 되어서라도
거지가 되어서라도
딱하디딱한 애국자가 되어
빈 들녘 허수아비까지
내 동지이리

억울한 현대사 분단 50년이 지나가고 있다

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Nếu nước nhà thống nhất
Tôi sẽ có việc nhất định phải làm
Công việc tôi phải làm
Đầu tiên tôi sẽ không trở thành người yêu nước nữa
Đến lúc đó
Dù trở thành gái điếm thối tha
Hay trở thành một kẻ ăn mày
Cũng có thể trở thành người yêu nước tồi tàn
Làm đồng chí với cả con bù nhìn
đứng canh trên đồng vắng

Lịch sử hiện đại bất công của sự chia cắt
Đã trôi qua suốt 50 năm rồi!
Nguồn: Bài hát ngày mai (thơ), Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Hy vọng của tôi