22/05/2024 11:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Việt nữ
越女

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/08/2014 14:45

 

Nguyên tác

越女作桂舟,
還將桂為楫。
湖上水渺漫,
清江不可涉。
摘取芙蓉花,
莫摘芙蓉葉。
將歸問夫婿,
顏色何如妾。

Phiên âm

Việt nữ tác quế chu,
Hoàn tương quế vi tiếp.
Hồ thượng thuỷ diểu mạn,
Thanh giang bất khả thiệp.
Trích thủ phù dung hoa,
Mạc trích phù dung diệp.
Tương quy vấn phu tế,
Nhan sắc hà như thiếp.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gái Việt làm thuyền quế
Lại dùng quế làm chèo
Sông sâu không thể lội
Nước hồ tràn trong veo
Hái lấy đoá hoa sen
Và nhớ đừng hái lá
Về nhà hỏi trượng phu
Ai đẹp bằng thiếp ạ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Việt nữ