22/07/2024 01:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy hứng
歸興

Tác giả: Nguyễn Hàm Ninh - 阮咸寧

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 28/12/2014 22:01

 

Nguyên tác

村外一聲鳩,
園林事事幽。
鉤簾春醒燕,
橫笛晚傳牛。
柳惠應三黜,
張衡滿四愁。
為言歸興樂,
安識主恩優。

Phiên âm

Thôn ngoại nhất thanh cưu,
Viên lâm sự sự u.
Câu liêm xuân tỉnh yến,
Hoành địch vãn truyền ngưu.
Liễu Huệ ưng tam truất,
Trương Hành mãn tứ sầu.
Vị ngôn quy hứng lạc,
An thức chúa ân ưu.

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Chim cưu một tiếng giục ngoài cồn,
Muôn việc tối tăm núi một vườn.
Én tỉnh giấc xuân, tay sáo cuốn,
Trâu về chuồng cũ, tiếng còi dồn.
Liễu công đáng mặt ba lần truất,
Trương tử cam tâm bốn nỗi buồn.
Này thú điền viên chưa nói đến,
Biết đâu mưa móc nặng mang ơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hàm Ninh » Quy hứng