27/07/2021 16:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hí vi lục tuyệt cú kỳ 4
戲為六絕句其四

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2012 15:37

 

Nguyên tác

才力應難誇數公,
凡今誰是出群雄。
或看翡翠蘭苕上,
未掣鯨魚碧海中。

Phiên âm

Tài lực ưng nan khoa sổ công[1],
Phàm kim thuỳ thị xuất quần hùng.
Hoặc khan phỉ thuý lan điều thượng,
Vị xiết kình ngư bích hải trung.

Dịch nghĩa

Tài sức của các ông khó hơn được các ông ấy,
Hiện nay, ai là người vượt trội trên các người tài giỏi?
Xem ra các ông chỉ như chim bói cá trên hoa lan, hoa sậy,
Chứ khí thế cá kình vùng vẫy trên biển biếc thì chưa đạt.

Bản dịch của Dương Hữu Nam

Tài lực siêu việt chưa nên
Điểm danh mới cũ, ai nên anh hùng
Chẳng qua chim trả vẫy vùng
Múa may trên đám hoa rừng lan, điêu
Nguồn: Tuyển tập Thơ Đường - Tập 1, NXB Văn học, 2011
[1] Tức Dữu Tín và tứ kiệt (Vương Bột, Dương Quýnh, Lư Chiếu Lân và Lạc tân Vương).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hí vi lục tuyệt cú kỳ 4