07/07/2022 09:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỷ

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 11:29

 

Nguyên tác

永與清溪別,
蒙將玉饌俱。
無才逐仙隱,
不敢恨庖廚。
亂世輕全物,
微聲及禍樞。
衣冠兼盜賊,
饕餮用斯須。

Phiên âm

Vĩnh dữ thanh khê biệt,
Mông tương ngọc soạn câu.
Vô tài trục tiên ẩn,
Bất cảm hận bào trù.
Loạn thế khinh toàn vật,
Vi thanh cập hoạ xu.
Y quan[1] kiêm đạo tặc,
Thao thiết dụng tư tu.

Dịch nghĩa

Thôi đành giã biệt với suối trong,
Sắp bị đem làm đồ cho bữa tiệc sang.
Vì không có tài để theo tiên đi ẩn,
Đâu có oán giận nhà bếp.
Đời loạn nên coi thường việc giữ vật cho yên,
Tiếng nhỏ nên gặp nạn tới.
Áo mũ cũng là trộm cướp,
Chỉ thoáng cái là liếm sạch.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Vĩnh biệt cùng suối khe trong,
Không tài noi gót tiên mong ẩn đời.
Tấm thân thành món ăn chơi,
Dọn cùng đầu bếp dám lời oán than!
Trót kêu mang hoạ mạng oan,
Loạn ly nên nỗi thảy toàn khinh khi.
Trong trộm cướp, ngoài xiêm y;
Nhồm nhoàm chốc lát còn gì nữa đâu!
(Năm 767)

[1] Chỉ quan lại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Kỷ