26/05/2022 22:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sao Bắc

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2005 22:11

 

Đưa em về xa
Đường sao dằng dặc

"Nhà em có giậu hồng vàng"
Cuối chùm sao Bắc
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Ngày xưa người tình, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Sao Bắc