29/11/2021 15:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Về Lim

Tác giả: Nguyễn Khôi

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Khoi Dinh Bang vào 05/10/2009 01:40

 

Lim dim đôi mắt về Lim
Cái Người định hỏi thì tìm chẳng ra
Từ thời sen ngó đào tơ
Giờ mai rã cánh bơ sờ...còn đâu?
Về Lim đứng tựa trên cầu
Tìm trong câu hát cái câu của mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khôi » Về Lim