27/10/2020 14:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 14
14

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Diệp Y Như vào 18/02/2011 23:32

 

Nguyên tác

In the night when noise is tired the murmur of the sea fills the air.
The vagrant desires of the day come back to their rest round the lighted lamp.
Love's play is stilled into worship, life's stream touches the deep, and the world of forms comes to its nest in the beauty beyond all forms.

Bản dịch của Nguyễn Mai Liên

Trong đêm khi tiếng ồn ào đã lắng xuống, tiếng rì rầm của biển cả rót đầy không gian.
Những niềm khao khát ban ngày phiêu bạt trở về với sự nghỉ ngơi quanh ngọn đèn cháy sáng.
Trò chơi tình yêu được an ủi trong sự thời phụng, dòng đời đang chạm tới nơi sâu thẳm, và thế giới hình dáng trở về tổ ấm của nó trong vẻ đẹp vượt lên mọi dáng hình.
Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 14