23/03/2023 15:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cõi bụi

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2015 17:35

 

Giọt mồ hôi thấm cõi người
Thấy trong khô khát nụ cười hồn nhiên
Đâu cát bụi, đâu nhân duyên
Đâu đào nguyên cũ cho thuyền về xưa
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Cõi bụi