03/02/2023 05:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chúa chết vì ta

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 16/12/2016 08:04

 

Người khôn ngoan biết kinh hãi và kính sợ quyền bính Đức Giê-hô-va
Các nước lớn nhỏ nên biết rằng mình còn có Thượng Đế!
Sự tồn vong của đất nước mình là có sự quyết định của Đấng Tối Cao
Ai quá mê muội và dại dột chống nghịch Ngài?
Kẻ đấy phải chết và ắt phải điêu linh cho số phận của mình
Nguyện Đức Chúa Giê-xu người Na-xa-rét nhơn từ, tiết độ, vui mừng, chậm giận và giàu ơn sẽ ban cho chúng tôi điều tươi đẹp
Huyết Ngài đã dám đổ xuống trên cây thập tự nơi đồi Gô-gô-tha ảm đạm
Nhẽ nào Ngài ngại cứu lấy một kẻ đại ác như tôi?
Ôi, Ngài đã cứu tôi và cần cứu luôn những kẻ gian manh, ác độc khác nữa!
Họ sẽ tin lời Ngài, tin sự nhơn từ Ngài còn lớn lắm, rất lớn, rất vĩ đại vô cùng
Mùa giáng sinh Ngài chịu lạnh lùng, sinh ra nơi nghèo khổ  ̶  chuồng chiên, máng cỏ
Mùa thương khó Ngài chịu chết vì chúng sinh và mùa phục sinh Ngài sống lại thật tuyệt vời
Ngợi khen Đấng lạ lùng, thành tín, vĩ đại, quyền phép vô song!
Ai dám làm như Ngài? Ai dám chịu chết vì nhân loại như Thượng Đế mà chính là Đấng vô tội?
Chỉ Ngài, duy chỉ Ngài thôi!
Tình yêu của Ngài cao cả lắm thay!
Chúng tôi là con cái của Ngài – những hoàng tử và công chúa từng bị thất lạc, chưa biết Cha mình là ai
Lại tìm thấy được và nhận Cha
Chao ôi, thiên sứ muốn làm con của Ngài mà Ngài chẳng cho
Thế thì ta là ai, sự kiêu ngạo của ta, lòng mê muội của ta và sự lạnh lùng vô cảm của ta đối với Ngài đến khi nào?
Ngày mai thôi, nửa ngày nữa thôi, vài giờ thôi hay một phút nữa thôi Thượng Đế sẽ đòi linh hồn ta và giam ta vào Địa Ngục
Thế thì còn gì đâu, còn gì nữa đâu mà có cơ hội nhận Ngài? Hết tất cả rồi, thế gian ơi!
Trong khi thế gian vui cùng đám tiệc, tiệc cưới linh đình, đủ loại tiệc thì Ngài sẽ giáng lâm để rước tôi con trung thành của Ngài
Ai sẽ còn bị bỏ lại nghĩa là chưa được chọn
Vậy, đời sống ta có mới hay chưa?
Xin Chúa dạy tôi điều sự thật, chỉ cho tôi thấy lòng tôi còn đen đúa quá!
Hai vợ chồng thì người được đem đi và người thì bị bỏ lại
Hai người xay cối thì một được rước đi và một bị bỏ lại
Chúa công bằng không? Rất công bằng, Ngài đã quay phim chúng ta rất rõ bằng mắt và não của Ngài
Chả cần công nghệ cao gì, vì chính Ngài không thể so sánh với công nghệ!
Đừng ai nói nhảm là mình thuộc về Chúa nhưng chưa bao giờ vâng lời Ngài, chưa từng đọc kinh thánh!
Ôi, tôi quì xuống cảm tạ ơn Ngài đã chết thay cho tôi, nếu không tôi cũng phải bị xử tử cả linh hồn và thể xác!
Ai dám bảo mình chưa từng nói dối?
Bây giờ ở trong nhà thờ chắc rằng chúng ta không còn nói dối nữa ư?
Không chắc. Chúa ơi, Chúa biết và tha tội cho những kẻ ăn năn
Xin huyết vô tội của Ngài bôi xoá!
Hỡi, môn đồ trung tín Ngài hãy tỉnh thức và cầu nguyện!
Hỡi, chính mình tôi phải cầu nguyện không thôi!
Giờ đã gần, gần lắm, thật gần lắm! Giê-xu sắp hồi lai.
A-men!
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Chúa chết vì ta