07/10/2022 07:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phược kê hành
縛雞行

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/01/2009 21:25

 

Nguyên tác

小奴縛雞向市賣,
雞被縛急相喧爭。
家中厭雞食蟲蟻,
不知雞賣還遭烹。
蟲雞于人何厚薄,
吾叱奴人解其縛。
雞蟲得失無了時,
注目寒江倚山閣。

Phiên âm

Tiểu nhi phược kê hướng thị mại,
Kê bị phọc cấp tương huyên tranh.
Gia trung yếm kê thực trùng nghị.
Bất tri kê mại hoàn tào phanh.
Kê trùng vi nhân hà hậu bạc,
Ngô sất nô nhân giải kỳ phọc.
Kê trùng đắc thất vô liễu thì,
Chú mục hàn giang ỷ sơn các.

Dịch nghĩa

Đứa ở trói con gà định đem ra chợ bán,
Con gà bị trói vùng vẫy kêu quang quác.
Trong nhà thấy gà ăn giun kiến mà đâm ghê,
Có biết đâu rằng gà đem ra chợ bán cuối cùng cũng chui vào nồi.
Gà với giun có dính dáng gì tới mình,
Tôi la đứa ở và cởi trói thả gà ra.
Chuyện gà ăn giun, còn hay chết, có bao giờ chấm dứt được,
Tôi chăm chắm nhìn dòng sông lạnh, đứng tựa nơi căn gác trên núi.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Thằng quít trói gà mang bán chợ,
Gà bị trói chặt vùng kêu ầm.
Người nhà ghét gà ăn kiến bọ,
Biết đâu gà bán rồi bị hầm.
Gà bọ, với người, khác chi hỡi?
Ta nạt thằng quít bảo cởi trói.
Bọ gà hơn thiệt thuở nào xong,
Dán mắt sông thu tựa gác núi.
(Năm 766)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phược kê hành