15/06/2021 14:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách trung tác
客中作

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 24/12/2005 02:11

 

Nguyên tác

蘭陵美酒鬱金香,
玉碗盛來琥珀光。
但使主人能醉客,
不知何處是他鄉。

Phiên âm

Lan Lăng[1] mỹ tửu uất kim hương,
Ngọc uyển thịnh lai hổ phách quang.
Đãn sử chủ nhân năng tuý khách,
Bất tri hà xứ thị tha hương.

Dịch nghĩa

Rượu ngon đất Lan Lăng thơm mùi hoa uất kim,
Đựng trong chén ngọc sáng màu hổ phách.
Nếu như chủ nhân biết làm cho khách say,
Thì còn biết nơi nào là tha hương.

Bản dịch của Trần Trọng San

Trong quán Lan Lăng rượu ngát hương
Đựng đầy chén ngọc rực hào quang
Chủ nhân ví biết mời say khách
Non nước đâu là chẳng cố hương.
(Năm 740)


[1] Tên đất ở phía đông huyện Dịch, tỉnh Sơn Đông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Khách trung tác