04/02/2023 04:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lại mới

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 04/05/2008 01:57

 

Phố cũ trăng tròn xuân lại mới
Cành già hoa bói nói lời yêu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Lại mới