23/10/2021 18:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thợ rèn

Tác giả: Khánh Nguyên - Nguyễn Ngọc Khanh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/11/2020 17:31

 

(trích)

Giữa trăm nghề, chọn nghề thợ rèn
Ngồi xuống nhọ lưng, quệt ngang nhọ mũi
Suốt tám giờ chân than mặt bụi
Giữa trăm nghề, chọn nghề thợ rèn.

Làm thợ rèn mùa hè có nực
Quai[1] một trận, nước tu ừng ực
Hai vai trần bóng nhẫy mồ hôi
Cũng có khi thấy thở qua tai.

Làm thợ rèn vui như diễn kịch
Râu bằng than mọc lên bằng thích
Nghịch ở đây già trẻ như nhau
Nên nụ cười nào có tắt đâu.
Nguồn: SGK Tiếng Việt 4, tập 2, NXB Giáo dục, 2003
[1] Vung búa lên cao rồi giáng mạnh xuống.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khánh Nguyên » Thợ rèn