29/01/2022 01:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khởi ngữ

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 30/09/2008 02:44

 

Sạch xoá phần mềm lưu chữ cũ
Vần tên em khởi ngữ tình từ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Khởi ngữ