13/08/2022 03:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo độ Hà Kiều ngọ, tại Cảnh Châu Đông Quang dịch mạn đề bích gian

Tác giả: Lê Quý Đôn - 黎貴惇

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 12/10/2011 01:45

 

Phiên âm

Liên triêu phong tuyết phác chinh y
Dao chỉ hồng vân số cống kỳ
Băng đậu hàn kiều xa dạ độ
Yên hoành dã điếm khách thần xuy
Du du kim cổ nhân trung ý
Diếu diểu quan hà mã thượng thi
Yên Triệu[1] lượng đa hào kiệt sĩ
Tiền đồ tá tửu kỷ tương tri

Dịch nghĩa

Suốt ngày gió tuyết, quất vào chiếc áo đường xa
Trỏ đám mây hồng xa xa mà tính thời hạn đi cống
Băng đóng trên cầu lạnh, xe vượt ban đêm
Khói chắn ngang điếm ngoài đồng nội, khách thổi nấu buổi sáng
Ý trong con người, cổ kim dằng dặc
Thơ trên lưng ngựa, sông núi mênh mông
Yên, Triệu thật nhiều kẻ sĩ hào kiệt
Trên đường hãy mượn chén cho khuây, nào có mấy người hiểu nhau

Bản dịch của Đào Phương Bình

Mảnh áo đường xa, gió tuyết pha
Mây hồng trỏ nẻo sứ thần qua
Đêm, xe vượt dốc cầu băng lạnh
Sớm, khách làm cơm điếm khói loà
Ý giữa lòng người, đời cũ mới
Thơ trên lưng ngựa, tứ quan hà
Biết bao hào kiệt vùng Yên, Triệu
Mấy kẻ đường dài hiểu biết ta
Nguồn: Thơ Lê Quý Đôn (Tuyển một số bài trong Quế Đường thi tập), Ty Thông tin văn hoá Thái Bình, 1976
[1] Tên hai nước đời Xuân Thu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quý Đôn » Tảo độ Hà Kiều ngọ, tại Cảnh Châu Đông Quang dịch mạn đề bích gian