28/03/2023 00:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuận An tấn

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2022 04:28

 

Phiên âm

Hương giang bách chiết tự đông hồi
Vạn điệp đào đầu phách ngạn đồi
Thánh đại tức kim phương tại đức
Chu hàng bất cấm viễn nhân lai

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Sông Hương trăm khúc từ đông lại
Bờ yến mòn ôm sóng vạn trùng
Đời thánh buổi nay hằng trọng đức
Tàu buôn khách lạ chẳng ngăn chừng
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Thuận An tấn