02/12/2022 01:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Như buổi chợ tan

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 20/10/2020 05:35

 

Lòng buồn
như
buổi chợ tan
Mắt như có dấu chấm than hững hờ
Nhân gian
bày lắm cuộc cờ
Quê hương
thành bại bây giờ đủ chưa?!

Loanh quanh dâu bể mấy mùa
Thôi
về đọc áng thơ xưa
để... buồn!
Đời như chim lạc xa rừng
Đứng
bên phố chợ
rưng rưng ngậm ngùi!

Thế gian
bao cảnh khóc cười
Xin người độ lượng giữ đời cho nhau
Quỳ
bên thần thánh
nguyện cầu
Nhưng
không sám hối
vì câu yêu người...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Như buổi chợ tan