03/08/2021 18:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên Tân kiều
天津橋

Tác giả: Uông Nguyên Lượng - 汪元量

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 17:59

 

Nguyên tác

白楊獵獵柳青青,
怒浪高低不肯平。
一自堯夫分手後,
更無人聽杜鵑聲。

Phiên âm

Bạch dương liệp liệp liễu thanh thanh,
Nộ lãng cao đê bất khẳng bình.
Nhất tự Nghiêu Phu[1] phân thủ hậu,
Cánh vô nhân thính đỗ quyên thanh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Liễu xanh xanh bạch dương vi vút
Sóng gầm gừ cao lớn chẳng yên
Từ chia tay Nghiêu Phu năm trước
Chẳng có người nghe tiếng đỗ quyên
[1] Tức Thiệu Ung 邵雍 hay Thiệu Khang Tiết 邵康節, người giỏi về Mai hoa dịch số, một hôm nghe tiếng chim đỗ quyên kêu trên cầu Thiên Tân, có người hỏi ông từ trước giờ chưa thấy chim này ở đây bao giờ, tại sao hôm nay lại có chim kêu trên cầu. Thiệu Ung nói đó là điềm báo trước người miền nam lên nắm quyền vì chim đỗ quyên chỉ có ở miền nam. Những câu thơ này ý nói người Mông Cổ đã chiếm toàn đất Trung Hoa, những lực lượng nổi dậy chống Mông Cổ ở miền nam chưa thể đánh được nhà Nguyên để nắm quyền (chưa nghe được tiếng chim đỗ quyên).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Nguyên Lượng » Thiên Tân kiều