30/03/2023 18:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài ca tế vong hồn em gái
제망매가

Tác giả: Wolmyeong - 월명

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2011 22:23

 

Nguyên tác

살고 죽는 길이
여기에 있으매
머뭇거리고 나는 간다는 말도
못다 이르고 어찌 갔는고,
어느 가을 이는 바람에
여기저기에 떨어지는 잎처럼
한가지에 나고서도
가는 곳을 모르는구나,
아아! 미타찰(彌陀刹)에서
도(道)닦아 기다리겠노라.

Bản dịch của Đào Thị Mỹ Khanh

Trên con đường sinh tử
Sợ hãi chốn trần gian
Em ra đi mãi mãi
Dẫu không lời chia xa
Như chiếc lá vàng rơi
Dẫu sinh cùng một nhánh
Biết bay về nơi đâu
Trong gió mùa thu ấy
Mong được gặp lại em
Nơi vãng sinh cực lạc
Nguồn: Văn học cổ điển Hàn Quốc, NXB Văn nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Wolmyeong » Bài ca tế vong hồn em gái