31/03/2020 17:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ tình (Thiên tế thu vân bạc)
雨晴(天際秋雲薄)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/02/2014 23:27

 

Nguyên tác

天際秋雲薄,
從西萬里風。
今朝好晴景,
久雨不妨農。
塞柳行疏翠,
山梨結小紅。
胡笳樓上發,
一雁入高空。

Phiên âm

Thiên tế thu vân bạc,
Tòng tây vạn lý phong.
Kim triêu hảo tình cảnh,
Cửu vũ bất phương nông.
Tái liễu hành sơ thuý,
Sơn lê kết tiểu hồng.
Hồ già lâu thượng phát,
Nhất nhạn nhập cao không.

Dịch nghĩa

Nơi chân trời mây thu mỏng,
Cơn gió ngoài vạn dặm từ tây thổi tới.
Sáng nay cảnh đẹp mát,
Mưa lâu rồi đâu có hại chi cho mùa màng.
Hàng liễu nơi biên tái mới nẩy chồi xanh,
Cây lê núi vừa kết trái đỏ.
Tiếng khèn của người Hồi vang lên trên lầu,
Có con chim nhạn bay vút vào từng không.

Bản dịch (của Bản dịch của Nhượng Tống)

Ngoài trời mây phất mỏng
Muôn dặm gió từ tây
Nắng sớm hôm nay đẹp
Mưa nhiều lúa tốt thay
Lẽ ngàn phô đỏ ối
Liễu ải bật xanh rầy
Từng gác, kèn Hồ nổi
Từng không chiếc nhạn bay
(Năm 759)

Tiêu đề có bản chép là Thu tễ 秋霽.
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Vũ tình (Thiên tế thu vân bạc)