17/10/2021 08:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bên bờ thinh không

Tác giả: Bùi Kim Anh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/07/2015 20:30

 

Tặng tác giả "Đá trắng chiêm bao"

Đá trắng vẫn còn chiêm bao
thì người còn đó biết bao nhiêu tình

Ai hiểu - cần ai hiểu mình
người lên non với trang kinh nửa đời

Tử sinh cũng một kiếp người
ép vào đá lại thành lời thở than

Tình thơ lên với gió ngàn
tưởng quên tưởng nhớ giữa trang tỏ bày

Đá xanh xao bởi sắc mây
thơ xanh xao bởi... ai hay nỗi lòng

Nửa vầng trăng thức mênh mông
nửa vầng trăng ướt để sông thẫn thờ

Ta tìm người giữa câu thơ
nghe tiếng đá thở bên bờ thinh không
Nguồn: Lục bát (tuyển tập thơ), Bùi Kim Anh, Knxb

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Kim Anh » Bên bờ thinh không