03/07/2020 18:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đất trời sinh được đôi ta

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2015 16:20

 

Đất trời sinh được đôi ta
Đố em trời đất trải ra rõ ràng?
- Dưới đất có đông, có tây
Có nam có bắc có cây ngô đồng
Dưới đát có núi có sông
Có thuyền chở khách, có ông lái đò
Dưới đất có vườn trồng hoa
Đó là hoa cúc đây là hoa lan
Dưới đất có chùa trăm gian
Có động Từ Thức[1] có hang lên trời
Dưới đất lại có Lam Kinh[2]
Có cầu có quán có dinh bán hàng
Dưới đất có mỏ bạc vàng
Mỏ đồng, mỏ kẽm, mỏ ngang, mỏ chì
Mỏ thiếc mỏ sắt thiếu chi!
Bài đất em hoạ vân vi đã rồi
Bây giờ còn đến bài trời
Nhường anh hoạ lại mấy lời cùng nghe
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Cũng gọi là hang Từ Thức. Truyền thuyền kể có một nàng tiên tên là Giáng Hương đi chơi hội ở Tiên Du, nay thuộc đất Bắc Ninh, vô ý làm gãy cành hoa mẫu đơn. Nhà sư bắt nàng đền. Từ Thức lấy chiếc áo bông cừu đang mặc, đền hộ nàng. Sau đó ít lâu, Từ Thức đi chơi ở Thanh Hoá, gặp cảnh tiên và Giáng Hương ở động Từ
Thức. Hai người ăn ở với nhau một năm. Từ Thức nhớ nhà xin về. Đến nhà thì đã 60 năm qua, mọi việc đổi thay. Từ Thức buồn rầu ra đi tìm gặp lại cảnh cũ người xưa. Từ đấy người đời không thấy ông nữa. Động Từ Thức ở xã Nga Thiệu, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
[2] Địa danh ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá, trên bờ sông Chu, cách thị xã Thanh Hoá 56km. Đây là căn cứ chống Minh của Lê Lợi, năm 1428 Lam Kinh được xây dựng ở đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đất trời sinh được đôi ta