30/10/2020 20:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quỳ Châu ca thập tuyệt cú kỳ 1
夔州歌十絕句其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/02/2014 10:31

 

Nguyên tác

中巴之東巴東山,
江水開闢流其間。
白帝高為三峽鎮,
瞿塘險過百牢關。

Phiên âm

Trung Ba chi đông Ba Đông sơn,
Giang thuỷ khai tịch lưu kỳ gian.
Bạch Đế[1] cao vi Tam Giáp trấn,
Cù Đường[2] hiểm quá Bách Lao quan.

Dịch nghĩa

Ở phía đông Trung Ba có núi Ba Đông,
Nước sông chảy nhiều ngàn năm mở lối trong cảnh vật này.
Thành Bạch Đế cao nằm trong trấn Tam Giáp,
Kẽm Cù Đường hiểm trở, khúc Bách Lao quan khó chèo chống.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đông Trung Ba có Ba Đông núi
Sông quanh co mở lối ngàn năm
Vươn cao thành Bạch trấn Tam
Cù Đường hiểm trở Bách Quan khó chèo
(Năm 766)

Quỳ Châu nay là huyện Phụng Tiết, tỉnh Tứ Xuyên. Đời Đông Hán, Lưu Chương cát cứ đất Ba Thục (nay là tỉnh Tứ Xuyên) chia Ba Thục làm ba phần là Tây Ba, Trung Ba và Đông Ba. Quỳ Châu nằm phía đông của Đông Ba, có núi tên gọi Ba Đông.

[1] Tức Bạch Đế thành, do Công Tôn Thuật cất rồi xưng đế trong thời kỳ Vương Mãng cướp ngôi nhà Hán, nay trong huyện Phụng Tiết.
[2] Một trong ba kẽm trong huyện Phụng Tiết, nổi tiếng vì khúc Bách Lao quan hiểm trở khó lưu thông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Quỳ Châu ca thập tuyệt cú kỳ 1