06/10/2023 00:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Bình Thuận niết sứ Thiếu Trai Hà Ngải tiên sinh Canh Thìn niên khai bút nguyên vận
和平順臬使少齋何艾先生庚辰年開筆原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 22/01/2015 17:55

 

Nguyên tác

年年花筆紀天真,
春去春來春又春。
霜雪易催新鬢髮,
丹青不減舊精神。
與君食肉非無相,
借我雕蟲尚有文。
鼓興龍蛇贏作陣,
超奇未必掃千軍。

Phiên âm

Niên niên hoa bút kỷ thiên chân,
Xuân khứ xuân lai xuân hựu xuân.
Sương tuyết dị thôi tân mấn phát,
Đan thanh[1] bất giảm cựu tinh thần.
Dữ quân thực nhục[2] phi vô tướng,
Tá ngã điêu trùng[3] thượng hữu văn.
Cổ hứng long xà[4] dinh tác trận,
Siêu kỳ vị tất tảo thiên quân.

Dịch nghĩa

Hằng năm đều đem viết màu ghi lại tuổi hồn nhiên
Xuân đi xuân đến, hết xuân này lại xuân khác
Tuyết sương dễ làm tóc mai bạc trắng
Nét vẽ không khác vẫn giữ nét xưa
Cùng làm quan với anh thì phải có duyên số
Mượn của tôi chữ mẫu bác có thư nhờ
Bác hứng bày chơi đàn trống trận
Tuy khó dẫn dắt được ngàn quân sĩ nhưng cũng giỏi lắm

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Bút màu đem viết chuyện thường năm
Xuân lại xuân sang rồi lại xuân
Sương tuyết lên mau làn tóc trắng
Hoạ tranh giữ mãi nét màu thuần
Bạn quan với bác là duyên số
Mẫu chữ nhờ tôi có án văn
Bác hứng bày chơi vui trống nhạc
Ngàn quân khó trị cũng siêu quần
Hà Ngải là tên ông Thiếu Trai, tên Nôm là Hà Ngại. Canh Thìn tức năm 1940.

[1] Hội hoạ, tranh vẽ.
[2] Chỉ người làm quan.
[3] Từ chữ "điêu trùng thể" 雕蟲體, một loại chữ viết đẹp bay bướm.
[4] Quan lớn, kẻ phi thường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ Bình Thuận niết sứ Thiếu Trai Hà Ngải tiên sinh Canh Thìn niên khai bút nguyên vận