31/05/2023 08:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Bến Tre nữ sĩ “Lâm biệt thi tặng” nguyên vận kỳ 1
和𡍣椥女士臨別詩贈元韻其一

Tác giả: Trần Đình Tân - 陳廷賓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/02/2019 22:03

 

Nguyên tác

紫紅粧點倩東君,
何幸尋芳有美人。
海岸舒徐蓮步穩,
桃花春盎臉微醺。

Phiên âm

Tử hồng trang điểm thiến đông quân[1],
Hà hạnh tầm phương hữu mỹ nhân.
Hải ngạn thư từ liên bộ ổn,
Đào hoa xuân áng kiểm vi huân.

Dịch nghĩa

Chúa xuân trang điểm muôn hồng ngàn tía khiến cảnh sắc đẹp đẽ,
Sao được cái may mắn người đẹp tìm cảnh đẹp mà đến đây?
Trên bờ biển, gót sen thong thả yên ổn dạo,
Đôi má vì chút men rượu mà ửng hồng như đoá hoa đào mùa xuân.

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Tía hồng trang điểm có đông quân
May mắn làm sao được mỹ nhân
Bờ biển thong dong sen gót dạo
Men lừng má thắm tợ hoa xuân
[1] Thần chủ trì mùa xuân. Vua phương đông là Thái Hạo. Thái Hạo ở cung Chấn, cầm cái quy (thước vuông) mà coi mùa xuân, gọi là đông quân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Tân » Hoạ Bến Tre nữ sĩ “Lâm biệt thi tặng” nguyên vận kỳ 1