21/03/2023 09:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Tử Đồng đế quân miếu
題梓潼帝君廟

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2020 22:06

 

Nguyên tác

三才至理都通貫,
萬古彝倫賴植扶。
虎券龍符收岳瀆,
鳳箋鸞筆紀春秋。

Phiên âm

Tam tài chí lý đô thông quán,
Vạn cổ di luân lại thực phù.
Hổ khoán long phù thu nhạc độc,
Phương tiên loan bút kỷ xuân thu.

Dịch nghĩa

Nghĩa lý sâu xa về tam tài đều thông suốt,
Đạo nghĩa thông thường muôn thuở nhờ được vun trồng nâng đỡ.
Khoán hổ, bùa rồng thu phục cả sông núi,
Giấy phương, bút loan ghi chép chuyện các đời.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Tam tài nghĩa lý đều thông suốt,
Muôn thuở đạo thường được cậy nhờ.
Khoán hổ, bùa rồng thu đất nước,
Bút loan, giấy phượng chép xuân thu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Đề Tử Đồng đế quân miếu