01/08/2021 12:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên niên thạch thượng cổ nhân tung
千年石上古人蹤

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 25/07/2008 03:33

 

Nguyên tác

千年石上古人蹤,
萬丈岩前一點空。
明月照時常皎潔,
不勞尋討問西東。

Phiên âm

Thiên niên thạch thượng cổ nhân tung,
Vạn trượng nham tiền nhất điểm không.
Minh nguyệt chiếu thì thường kiểu khiết,
Bất lao tầm thảo vấn tây đông.

Dịch nghĩa

Dấu vết người xưa ngàn năm trên đá,
Trước vách đá cao vạn dặm không một điểm bôi xoá.
Lúc trăng sáng chiếu thường sáng và sạch,
Khỏi mất công đi đông tây tìm hỏi.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Trên đá ngàn năm dấu cổ nhân
Vách cao vạn trượng một hang không
Lúc trăng chiếu rọi thường trong sáng
Chớ nhọc công tìm hỏi tây đông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Thiên niên thạch thượng cổ nhân tung