29/01/2022 03:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phong Lạc đình du xuân kỳ 1
豐樂亭遊春其一

Tác giả: Âu Dương Tu - 歐陽修

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Phoebe Rose vào 28/08/2014 16:59

 

Nguyên tác

綠樹交加山鳥啼,
晴風蕩漾落花飛。
鳥歌花舞太守醉,
明日酒醒春已歸。

Phiên âm

Lục thụ giao gia sơn điểu đề,
Tình phong đãng dạng lạc hoa phi.
Điểu ca hoa vũ thái thú[1] tuý,
Minh nhật tửu tinh xuân dĩ quy.

Dịch nghĩa

Cây xanh đan cành chim núi kêu
Gió lay động làm hoa rụng bay đầy
Chim ca, hoa múa, quan thái thú say rượu
Ngày mai tỉnh rượu xuân đã qua mất rồi.

Bản dịch của Huyền

Cây biếc, chim rừng hót đâu đây
Hoa rụng bay đầy theo gió lay
Hoa múa, chim ca, quan say khướt
Tỉnh rượu mùa xuân đã cạn ngày.
Phong Lạc đình ở dưới núi Đại Phong, cách thành Trừ một dặm về phía tây, do Âu Dương Tu xây khi làm tri châu tại Trừ Châu, thời đó là một thắng cảnh của Trừ Châu. Khi đình xong, tác giả còn viết một bài Phong Lạc đình ký trong kể nhân tình và phong thổ của đất này như sau: “Đất Trừ nằm vào giữa Giang Hoài, nơi thuyền xe buôn bán của khách bốn phương không đến, dân sống không bằng gì khác, cơm áo yên vào đồng ruộng mương máng, để sống thì vui chết thì đưa”.

[1] Chữ đời Hán dùng chỉ quan đứng đầu một quận, đời Đường gọi là thứ sử, đời Tống gọi là tri châu. Ở đây tác giả mượn chữ đời Hán để gọi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Dương Tu » Phong Lạc đình du xuân kỳ 1