08/02/2023 00:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giàu

Tác giả: Việt Phương - Trần Quang Huy

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/10/2009 20:01

 

Ta giàu tình như rừng ta giàu lá
Người lấy đi lấy nữa đang còn đây
Dâng hết rồi ta vẫn thừa tất cả
Cạn hồn ta hoa quả lại lên đầy
Nguồn: Bơ vơ đông đảo/ NXB Hội nhà văn, 2009.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Việt Phương » Giàu