23/03/2023 15:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chữ nhẫn

Tác giả: Trần Nhương

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ...!!!... vào 22/04/2009 02:35

 

Chữ nhẫn em chẳng biết
Biết nói gì nữa đây!

Cuộc đời như rừng cây
Cây to chèn cây nhỏ
Hoa trạng nguyên rực đỏ
Khinh thài lài liu riu

Người sang lắm kẻ yêu
Phận hèn thưa bạn hữu
Ngu si hay đàm tiếu
Khôn ngoan thường kiệm lời

Bao đố kỵ ở đời
Trái tim thời bao cấp!
Lá bài đang mặt sấp
Mưu toan thành Át-cơ!

Sao em vẫn ngu ngơ
Tưởng như thời Nghiêu Thuấn
Đời học trăm chữ nhẫn
Mới mong thành “Diễm xưa”
Đại Lải 25-11-2002

Nguồn: trang cá nhân của tác giả

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nhương » Chữ nhẫn