17/04/2021 09:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngụ hứng kỳ 1

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 04/09/2012 08:38

 

Phiên âm

Bán y thôn thị bán nhân hương
Trung hữu tri viên nhất mẫu cường
Am quán trường nhàn xuân bất lão
Giang sơn nhập hoạ bút sinh hương
Thanh lưu tá hưởng cầm thanh nhuận
Cổ mộc lưu âm khách mộng lương
Thặng hý tư văn[1] thiên vị táng
Chí kim hạnh đắc bộc thu dương[2]

Dịch nghĩa

Nửa dựa vào chợ quê, nửa dựa vào xóm làng
Trong đó có vườn, có ao khoảng hơn một mẫu
Chốn am quán mãi mãi thư nhàn, mùa xuân không già
Non sông đưa vào tranh vẽ, ngòi bút sinh hương
Mượn tiếng vang của dòng sông làm cho tiếng đàn thêm nhuần
Giữ lại bóng cổ thụ để làm cho giấc ngủ trưa được mát mẻ
Rất mừng tư văn trời chưa làm nổi
Đến nay còn may được đem phơi trước ánh nắng mùa thu

Bản dịch của Hữu Thế

Một bên quê chợ một bên làng
Hơn mẫu vườn ao cũng rảnh rang
Am quán thư nhàn xuân thắm mãi
Giang sơn như hoạ bút sinh hương
Dòng tuôn vang vọng cung cầm được
Bóng cả che râm mộng khách vương
Mừng thấy tư văn trời chẳng bỏ
Đến nay vẫn tắm ánh dương vàng
Nguồn: Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm, NXB Văn học, 1983
[1] Cái văn ấy. Chỉ đạo Nho, đồng thời cũng chỉ văn minh, lễ nhạc, hình, chính, chế độ nói chung.
[2] Ánh nắng mùa thu. Xuất xứ ở sách "Mạnh tử": Giang Hán dĩ trạc chi, thu dương dĩ bộc chi (Dùng nước sông Giang sông Hán để rửa sạch, dùng ánh nắng mùa thu để phơi thì rất mau khô). Lấy nước Giang Hán và ánh nắng mùa thu để hình dung ảnh hưởng giáo dục của Khổng Tử đối với học trò.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Ngụ hứng kỳ 1