21/09/2023 18:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ thị độc Hồ Trai Phạm Khắc Khoan tiên sinh hồi hưu lưu giản nguyên vận kỳ 3
和侍讀湖齋范克寬先生回休留柬原韻其三

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 06/01/2015 14:21

 

Nguyên tác

夢五胡遊果不違,
月光煙景正佳期。
春來已逆知秋去,
今是何須問昨非。
三徑菊花應放早,
廿年郎署肯棲遲。
香江舊雨人相戀,
亦有吟船有釣磯。

Phiên âm

Mộng Ngũ hồ[1] du quả bất vi,
Nguyệt quang yên cảnh chánh giai kỳ.
Xuân lai dĩ nghịch tri thu khứ,
Kim thị hà tu vấn tạc phi.
Tam kính[2] cúc hoa ưng phóng tảo,
Chấp niên lang thự khẳng thê trì.
Hương giang cựu vũ[3] nhân tương luyến,
Diệc hữu ngâm thuyền hữu điếu ky.

Dịch nghĩa

Giấc mơ thưởng ngoạn sông hồ quả đã được
Ðang đúng lúc cảnh đẹp trăng sáng sương giăng
Xuân lại lại nhớ mùa thu đã qua
Hôm nay đúng thì hỏi làm gì chuyện sai hôm qua
Ba luống hoa cúc chắc nở sớm
Ðã chịu chần chừ nơi dinh quan đã hai mươi năm
Bạn cũ ở sông Hương cùng lưu luyến
Thì cũng có thuyền ngâm thơ và bãi đất ngồi câu

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Thoả mộng lênh đênh chốn Ngũ hồ
Tuyệt trần mây khói quyện trăng mơ
Ðến đi xuân chớm rồi thu muộn
Trái phải chuyện nay há chuyện xưa
Ba luống hoa vàng mau nở sớm
Hai mươi năm quan chịu chần chờ
Hương giang bạn cũ tình lưu luyến
Ðã sẵn thuyền câu với rượu thơ
[1] Chỉ chốn sông nước.
[2] Chỉ nơi ẩn cư, sống an nhàn.
[3] Lấy ý trong câu "Cựu vũ tân tri" 舊雨新知 chỉ bạn cũ, khách hàng cũ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ thị độc Hồ Trai Phạm Khắc Khoan tiên sinh hồi hưu lưu giản nguyên vận kỳ 3