27/11/2020 03:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gửi học trò làm lý trưởng

Tác giả: Phan Điện

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/01/2019 19:37

 

Anh làm Lý trưởng phải thương dân,
Chớ có như ai chỉ vị thân.
Các cụ vào ra thường đỡ gậy,
Đàn trai giàu có vẫn cầm cân.
Thuế sưu miễn đủ cho nhà nước,
Xôi thịt đừng đua mượn tiếng thần
Thầy sợ đi qua nghe chúng chưởi,
Chưởi: “Tiên sư nó, chỉ hay ăn!”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Điện » Gửi học trò làm lý trưởng