31/03/2023 20:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ Thăng Hoa lộ tuyên phủ sứ Nguyễn Ngạn Quang
賜升華路宣撫使阮彥光

Tác giả: Hồ Quý Ly - 胡季釐

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2008 10:12

 

Nguyên tác

邊郡承宣壯志酬,
雄藩節制有微猷。
青松保爾歲寒節,
白髮寬予西顧懮。
訓飭兵農皆就緒,
解停鎮戍是何秋。
勤勞莫謂無知者,
四目原非蔽冕旒。

Phiên âm

Biên quận Thừa tuyên tráng chí thù,
Hùng phiên tiết chế hữu huy du.
Thanh tùng bảo nhĩ tuế hàn tiết,
Bạch phát khoan dư tây cố ưu.
Huấn sức binh nông giai tựu tự,
Giải đình trấn thú thị hà thu?
Cần lao mạc vị vô tri giả,
Tứ mục nguyên phi tế miện lưu!

Dịch nghĩa

Làm Thừa tuyên một quận sát biên giới, chí lớn được thực hiện,
Cai quản một phiên trấn mạnh, phải có cơ mưu mới làm nổi.
Hãy giữ tiết tháo của ngươi như cây tùng xanh mùa rét,
Để mái tóc bạc của ta đỡ lo lắng về miền tây.
Luyện tập quân lính, chấn chỉnh nghề nông là công việc hàng đầu,
Tới năm nào sẽ bỏ được chuyện trấn thú?
Chớ cho rằng mình cần cù vất vả mà không ai biết đến,
Giải mũ của nhà vua vốn không che được tầm mắt nhìn ra bốn phương.

Bản dịch của Đào Phương Bình

Biên quận trao quyền nhờ chí lớn.
Trấn hùng tiết chế có mưu to.
Thông xanh, năm rét, ngươi bền tiết,
Tóc trắng, miền tây, trẫm bớt lo.
Dạy dỗ binh nông đều hợp lẽ,
Giải trừ đồn thú đợi bao thu ?
Cần lao chờ nghĩ không người biết.
Bốn mắt trông xa vốn chẳng mờ!
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Quý Ly » Tứ Thăng Hoa lộ tuyên phủ sứ Nguyễn Ngạn Quang