20/01/2022 11:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê oán kỳ 1
閨怨其一

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 06/08/2014 20:25

 

Nguyên tác

鬱鬱並頭蘭,
娟娟顏色好。
昔為瑤臺姿,
今為陌上草。
空閨正徘徊,
坐立縈懷抱。
采采將遺誰?
所思在遠道。

Phiên âm

Uất uất tịnh đầu lan,
Quyên quyên nhan sắc hảo.
Tích vi Dao Đài tư,
Kim vi mạch thượng thảo.
Không khuê chính bồi hồi,
Toạ lập oanh hoài bão.
Thái thái tương di thuỳ?
Sở tư tại viễn đạo.

Bản dịch của Thái Trọng Lai

San sát những chồi lan
Sắc màu bao duyên dáng
Xưa khoe chốn Dao Đài
Nay lạc miền hương vắng
Quanh quẩn chốn khuê phòng
Đứng ngồi lòng vương vấn
Bời bời ngỏ cùng ai?
Nỗi nhớ ở xa thẳm
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Khuê oán kỳ 1