21/05/2022 03:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Rong chiều

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2009 07:24

 

Em ngồi cùng anh
Bên trên nấm mộ
Phiến bia rêu xanh
Thở dài thiên cổ
Thôi hãy cầm tay
Thỏa lòng tản bộ
Mai có như ai
Trở về một chỗ

Ta không thở dài!
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Ngày xưa người tình, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Rong chiều