31/05/2024 04:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hải Dương xứ
海陽處

Tác giả: Phạm Đình Hổ - 范廷琥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 29/10/2023 10:17

 

Nguyên tác

洪路上游海陽鎮,
依依古戍點寒刁。
帝畿衛翼瞻依近,
海國關河控御遙。
牢落清涵毛布月,
回環綠漲錦江橋。
沙平野闊閒吟眺,
遺鏃殘戈積未消。

Phiên âm

Hồng lộ thượng du Hải Dương trấn,
Y y cổ thú điểm hàn điêu.
Đế kỳ vệ dực chiêm y cận,
Hải quốc quan hà khống ngự dao.
Lao lạc thanh hàm Mao bố nguyệt,
Hồi hoàn lục trướng Cẩm giang kiều.
Sa bình dã khoát nhàn ngâm diểu,
Di thốc tàn qua tích vị tiêu.

Bản dịch của Đông Châu

Trấn sở Hải Dương trên Hồng lộ,
Đồn canh vẳng vẳng tiếng chuông pha.
Kinh vua vệ dực đường gần dặm,
Mặt bể quan hà dặm thẳng xa.
Bóng nguyệt xóm Mao trong vắt đứng,
Dịp cầu sông Cẩm thẳm mù qua.
Cánh đồng man mác khi nhàn ngóng,
Nọ cuộc can qua dấu chửa loà.
Bài thơ này được chép trong Vũ trung tuỳ bút của tác giả, với lời dẫn như sau: “Ta từ khi nhỏ đã phải lưu lạc, chưa từng đến trấn thành. Tháng bảy năm Nhâm Tuất (1801) có quan Ngô hầu người Thanh Chương làm Hiệp trấn ở đó, ta mới từ kinh đô về yết kiến. Ta có đi chơi xem chung quanh trấn thành, thì thấy đất liền đồng bằng, gần một con sông nhỏ, trông lên phía Bắc Giang thì địa thế cao dần, không khác trên thềm trông xuống sân, phía Cẩm Giàng thì hẹp không phải là buồm tàu tụ họp. Ôi! Định đô đặt trấn mà chỉ lấy cho gần nơi thanh viện, tiện việc chạy trạm, không để ý đến việc công thủ sau này, thì sao có thể khống chế sơn hải, hộ vệ cho chốn bang kì được. Ta nhân cảm hứng có câu thơ rằng [...]” (Đông Châu dịch).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đình Hổ » Hải Dương xứ