03/08/2020 20:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai ơi đừng lấy làm lo (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 11:15

 

Ai ơi đừng lấy làm lo
Bóng son rồi cũng soi cho gương mờ
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai ơi đừng lấy làm lo (I)