27/10/2020 07:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiếc ghe kia nói có, chiếc ghe nọ nói không

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:31

 

Chiếc ghe kia nói có, chiếc ghe nọ nói không
Phải chi miếu ở gần sông
Em thề một tiếng kẻo lòng anh nghi
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chiếc ghe kia nói có, chiếc ghe nọ nói không