06/10/2022 22:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chó eskimo
Эскимосская собака

Tác giả: Samuel Marshak - Самуил Маршак

Nước: Nga
Đăng bởi hảo liễu vào 25/04/2015 18:13

 

Nguyên tác

На прутике – записка:
“Не подходите близко!”

Записке ты не верь –
Я самый добрый зверь.

За что сижу я в клетке,
Я сам не знаю, детки.

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

“Xin đừng lại gần chuồng!”
Tấm biển xinh nhắc nhở.

Các bạn đừng tin nhé
Tớ hiền nhất đời mà.

Vì sao tớ bị nhốt,
Mãi tớ chẳng hiểu ra.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Samuel Marshak » Chó eskimo