19/10/2021 12:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp hữu nhân
答友人

Tác giả: Mao Trạch Đông - 毛澤東

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 27/05/2008 21:38

 

Nguyên tác

九嶷山上白雲飛,
帝子乘風下翠微。
斑竹一枝千滴淚,
紅霞萬朵百重衣。
洞庭波湧連天雪,
長島人歌動地詩。
我欲因之夢寥廓,
芙蓉國裡盡朝暉。

Phiên âm

Cửu Ngưng sơn thượng bạch vân phi
Đế tử thừa phong hạ thuý vi
Ban trúc nhất chi thiên trích lệ
Hồng Hà vạn đoá bách trùng y
Động Đình ba dũng liên thiên tuyết
Trường Đảo nhân ca động địa thi
Ngã dục nhân chi mộng liêu quách
Phù dung quốc lý tận triêu huy

Bản dịch của Hoàng Trung Thông, Nam Trân

Trên đầu Chín Ngọn trắng mây bay
Cưỡi gió Con Vua xuống núi này
Tre đốm mỗi cành nghìn giọt lệ
Áo hồng trăm lớp vạn tầng mây
Động Đình sóng tuyết liền trời nhảy
Trường Đảo người ca cả đất lay
Ta muốn nhân đây mơ bát ngát
Cõi Phù dung quốc nắng mai dầy
1961

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mao Trạch Đông » Đáp hữu nhân