30/03/2023 21:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sự sinh ra của một hòn đá
어느 돌의 태어남

Tác giả: Kim Kwang-kyu - 김광규

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 06/12/2011 20:42

 

Nguyên tác

아무도 가 본 적 없는
깊은 산골짜기에도
돌이 있을까
아득한 옛날부터
홀로 있는 돌을 찾아
산으로 갔다

길도 없이 가파른 비탈
늙은 소나무 밑에
돌이 있었다
이끼가 두둑이 덮인
이 돌은 도데체 얼마나
오랫동안
여기에
있었을까

2천 년일까 2만 년일까 2억 년일까

아니다
그렇지 않다
지금까지 아무도
본 적 없다면 이 돌은
지금부터
여기에
있다

내가 처음 본 순간
이 돌은 비로소
태어난 것이다

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Trong những hẻm núi sâu
Tôi băn khoăn tự hỏi:
Có từ thuở hồng hoang
Mà chưa ai nhìn thấy

Dưới những gốc thông cổ thụ
Trên những vách núi cheo leo
Có những hòn đá
Và tôi băn khoăn hỏi:
Những hòn đá phủ dày rêu
Đã nằm ở đó khi nào?

Hai nghìn năm? Hai triệu năm hay hai tỷ năm?

Không
Tất cả không phải là như vậy
Nếu những hòn đá kia
Bây giờ mới có người nhìn thấy
Thì nghĩa là từ bây giờ nó mới ở đây

Và vậy hòn đá này
Chỉ mới sinh ra trong khoảnh khắc
Tôi nhìn thấy lần đầu
Có bao hòn đá con người chưa nhìn thấy?
Tôi trèo lên đỉnh núi
Tìm một hòn đá
Nguồn: Năm nhà thơ hiện đại Hàn Quốc, NXB Hội nhà văn, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Kwang-kyu » Sự sinh ra của một hòn đá