30/10/2020 21:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Lý bát đế tự
題李八帝寺

Tác giả: Phan Trọng Mưu - 潘仲謀

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 19/12/2009 00:18

 

Nguyên tác

葉落萍殘事已遼,
特留古廟倚岧嶢。
寒山樹密藏朝鳥,
孤塔雲深臥午樵。
金象有緣留靜地,
石碑無字認前朝。
可憐八帝江山寺,
吩咐閒僧管寂寥。

Phiên âm

Diệp lạc bình tàn sự dĩ liêu,
Đặc lưu cổ miếu ỷ thiều nghiêu.
Hàn sơn thụ mật tàng triêu điểu,
Cô tháp vân thâm ngoạ ngọ tiều.
Kim tượng hữu duyên lưu tĩnh địa,
Thạch bi vô tự nhận tiền triều.
Khả lân bát đế giang sơn tự,
Phân phó nhàn tăng quản tịch liêu.

Bản dịch của Trương Chính, Đinh Xuân Lâm

Lá rụng bèo tan chuyện đã lâu,
Duy còn miếu cổ đứng cheo leo.
Cây dầy núi lạnh chim mai đậu,
Tháp vắng mây che tiều ngủ khoèo.
Tượng Phật may sao còn lại đấy,
Bia không đề chữ biết triều nào.
Khá thương tám vị thờ nơi ấy,
Phó mặc sư nhàn chốn quạnh hiu.
Đền Lý bát đế (thờ tám vị vua đời Lý) ở xã Cổ Pháp (Đình Bảng), huyện Từ Sơn (nay là Viên Sơn) tỉnh Hà Bắc.

Nguồn: Trương Chính, Đinh Xuân Lâm, "Ba bài thơ chữ Hán về Hà Nội," Tạp chí Hán Nôm, số tháng 1/1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Trọng Mưu » Đề Lý bát đế tự