28/01/2022 16:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Việt Đài hoài cổ
越臺懷古

Tác giả: Bành Tôn Duật - 彭孫遹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/12/2020 17:32

 

Nguyên tác

荒臺下見海雲低,
歌舞岡前日向西。
一自越王通使後,
幾回烽火照湟谿。

Phiên âm

Hoang đài hạ kiến hải vân đê,
Ca Vũ cương[1] tiền nhật hướng tê.
Nhất tự Việt vương thông sứ hậu,
Kỷ hồi phong hoả chiếu Hoàng Khê[2]?

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mây biển thấp đài hoang nhìn xuống,
Đài múa ca trời chiếu hướng tây.
Từ Việt vương nhận cho thông sứ,
Phong hoả bừng mấy độ Hoàng Khê?
Việt Đài do Triệu Vũ Đế 趙武帝 cho xây dựng, còn di chỉ trên Việt Tú sơn 越秀山, Quảng Châu, Quảng Đông.

[1] Đài ca múa ở Việt Đài trên Việt Tú sơn, tương truyền hàng năm vào mồng 3 tháng 3 âm lịch, Triệu Vũ Đế 趙武帝 (Triệu Đà 趙佗) thường lên Việt Đài, quan viên tổ chức cho dân chúng ca múa trên Ca Vũ cương để thưởng lãm.
[2] Tức Hoàng Khê quan 湟谿關, cửa ải trọng yếu cũng là con đường duy nhất từ bắc xuống nam hoặc nam lên bắc giữa Việt và Sở xưa, nằm cạnh trạm Hoàng Thuỷ 湟水, nay là vùng giáp giới giữa phía nam huyện Lan Sơn 蘭山, tỉnh Hồ Nam và tây bắc huyện Liên 連, tỉnh Quảng Đông 廣東. Thời đó các thương nhân, quan viên, dân chúng hoặc quân đội từ bắc muốn vào đất Việt phải đi qua cửa ải nầy, các thi nhân như Hàn Dũ, Lưu Vũ Tích, Liễu Tông Nguyên từ Trường An bị đày xuống nam, qua đây đều có ghi thơ lưu biệt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bành Tôn Duật » Việt Đài hoài cổ