26/10/2020 12:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sợ

Tác giả: Nguyễn Anh Nông

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 17/07/2007 01:41

 

Người sợ nắng
Người sợ gió
nGƯỜI sợ trời
Người sợ người.

Riêng tôi
Cóc sợ ai
Kể cả...trời.

Nhưng eo ôi
Tôi kiếp một người
Gã ấy - tôi?
tuý lý...sai
Còn
Cãi chày
cãi cối

Rập rình
sớm tối
Ném đá vào nhà mình!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Anh Nông » Sợ