03/07/2022 14:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 23
題道人雲水居其二十三

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 12:56

 

Nguyên tác

白髮江湖裡釣鉤,
平生生計在魚洲。
一竿不管興亡事,
萬頃滄波萬里秋。

Phiên âm

Bạch phát giang hồ lý điếu câu,
Bình sinh sinh kế tại ngư châu.
Nhất can bất quản hưng vong sự,
Vạn khoảnh thương ba vạn lý thu.

Dịch nghĩa

Mái tóc bạc buông câu giữa chốn sông hồ,
Bình sinh kiếm ăn ở nơi bãi cá.
Một chiếc cần câu chẳng quản đến việc hưng vong,
Sóng xanh muôn khoảnh, sắc thu muôn dặm.

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Tóc bạc buông câu mặt nước xa,
Bình sinh kiếm sống chốn đây mà.
Thả câu chẳng bận đời hưng phế,
Muôn dặm sóng xanh muôn dặm thu.
Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 23