26/10/2021 18:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thích trung tác
磧中作

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/11/2006 17:49

 

Nguyên tác

走馬西來欲到天,
辭家見月兩回圓。
今夜不知何處宿,
平沙萬里絕人煙。

Phiên âm

Tẩu mã tây lai dục đáo thiên,
Từ gia kiến nguyệt lưỡng hồi viên.
Kim dạ bất tri hà xứ túc,
Bình sa vạn lý tuyệt nhân yên.

Dịch nghĩa

Ruổi ngựa lên hướng tây, như muốn lên tới tận trời,
Từ khi xa nhà nhìn trăng đã thấy hai lần tròn.
Đêm nay không biết ngủ lại nơi nào,
Trên sa mạc trải vạn dặm, không có nơi nào có khói do người đốt cả.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Ngựa ruổi về tây muốn tới trời
Xa nhà trăng sáng hai phen rồi
Đêm nay chẳng biết nơi nào trọ
Cồn cát ngàn muôn chẳng bóng người.
(Năm 749)
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Thích trung tác